Základný seminár DNA1

Vykročte na svoju cestu k svojmu najvyššiemu potenciálu a prebuďte svoje uzdravujúce a intuitívne schopnosti použitím techniky ThetaHealing® Nauč sa pracovať so svojou podvedomou mysľou, intuíciou a svojím telom. Zaži najhlbší meditačný stav tela a mysle v hladine theta.

Týmto úžasným kurzom vás prevedú v mužsko-ženskej energii lektori Miroslav Haranta a Katarína Sayana Balog.

Viac o metóde

ThetaHealing® je komplexná meditačná a uzdravujúca technika, ktorá umožňuje hlbokú a zároveň okamžitú zmenu vo vašom osobnom živote, v partnerstve, vzťahoch, v práci, zdraví, atď., vďaka ktorej môžete prežívať plnohodnotný, radosťou naplnený život. Základný kurz liečenia a práce s metódou ThetaHealing® vás naučí techniky vedúce k odomknutiu najvyššieho ľudského potenciálu!

ThetaHealing® pracuje s presvedčeniami programami uloženými hlboko v našom podvedomí a umožňuje nájsť a odhaliť nepotrebné negatívne programy, presvedčenia a vzorce správania, ktoré následne nahrádza pozitívnymi. Toto umožňuje využívať naplno schopnosti, zručnosti, prirodzené nadanie, ktoré sú v každom z nás a pozitívne napredovať v živote. Jej účinky sú okamžité a je vhodná pre každého.

Metóda umožňuje získať prístup k vlastným intuitívnym schopnostiam a napredovaniu v živote a spolu s vnútornou slobodou vedie k harmónii našej duše, tela a radosti zo života. Základný kurz sebapoznávania a liečenia metódou ThetaHealing® vás naučí techniky, ktorými budete vedieť pomôcť sebe, svojim deťom, blízkym, … s vyriešením blokov hojnosti, strachov, presvedčení, zdravotných problémov, chorôb, vzťahov a nespracovaných emócii.

Jadrom tohto kurzu je osvojenie a precvičenie si techník, ktoré vám umožnia zmeniť vzorce správania, ktoré vznikli vďaka základným, genetickým či historickým presvedčeniam, ktoré sme si vytvorili sami alebo získali z vonkajšieho prostredia. Tieto presvedčenia a programy nám v reálnom živote bránia v dosahovaní svojho potenciálu a častokrát nás vedú k rozhodnutiam, s ktorými nie sme spokojní, či situáciám v živote, s ktorými si nevieme pomôcť a dookola sa nám opakujú. Účastník kurzu sa naučí identifikovať svoje vlastné presvedčenia, ako aj presvedčenia druhých. To vedie k odhaleniu celých systémov presvedčení, ktoré tradičná psychoterapia odhaľuje už celé roky. Ukážeme si, ako odhaliť a obmedzujúce presvedčenia a nahradiť ich pozitívnymi a podporujúcimi.

Ďalšie témy a cvičenia zahŕňajú:

Informácie

ThetaHealing Základný seminár je prvý seminár, s ktorým budete certifikovaný ako používateľ metódy ThetaHealing. Tento seminár, pokročilý seminár a Dig Deeper (technika dolovania) sú tri hlavné piliere, ktoré vám dajú nástroje začať pracovať do hĺbky na sebe alebo ako terapeut metódy ThetaHealing®.

Pre prihlásenie na kurz je potrebné vyplniť prihlasovací formulár.

V prípade potreby je možné požiadať o štipendium.

V prípade otázok či záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na: registracia@haranta.sk

Počet miest na kurze je limitovaný. Vaše miesto bude záväzne rezervované po zaslaní prihlasovacieho formulára a po uhradení registračného poplatku. Viac informácií dostane každý záujemca do mailu.

Cena

Cena seminára (lektorné): 360€

Registrácia: 68€

Cena spolu za 3 dni 428€  (zahŕňa: registráciu, lektorné, medzinárodný certifikát, manuál a knihu od Vianny Stibal.)