Živé kurzy

ALCHYMIA ŽENY - cyklus posvätných tantrických ženských kruhov
online a naživo v Bratislave, 10 stretnutí Cena za celý cyklus: 300 eur Cena za úvodný online kruh...
ThetaHealing - Svetové vzťahy
Seminár svetové vzťahy ThetaHealing® sa zameriava na špecifické kultúry a presvedčenia,ktoré vyvolávajú...
ThetaHealing - Základný seminár DNA 1
Vykročte na svoju cestu k svojmu najvyššiemu potenciálu a prebuďte svoje uzdravujúce aintuitívne schopnosti...
ThetaHealing - Dig deeper
Jeden z najdôležitejších seminárov ThetaHealing®, kde sa naučíte techniku dolovania. Akoefektívnejšie...
ThetaHealing – Rastliny
Tento seminár je venovaný tajnému intuitívnemu svetu rastlín, stromov a elementálov aponúka hlboký ponor...
ThetaHealing – Zvieratá
Tento výnimočný seminár bol vytvorený pre tých, ktorí milujú zvieratá a majú hlboké spojenie ablízkosť...
ThetaHealing - Manifestácia hojnosti
Každé naše slovo, myšlienka a konanie sa prejavuje v tom, čo si manifestujeme v našichživotoch. Pravdou...
ThetaHealing meditácia a workshop ZDARMA
Ochutnajte a zažite s nami skvelú celosvetovú sebarozvojovú platformu pre duchovný aj osobnostnostný...
ThetaHealing - DNA 3
DNA3 je najviac pokročilý seminár pre ThetaHealerov. Učí nás ako pracovať sorganickými a neorganickými...
ThetaHealing - Základný seminár DNA 1
Vykročte na svoju cestu k svojmu najvyššiemu potenciálu a prebuďte svoje uzdravujúce aintuitívne schopnosti...