ThetaHealing – Svetové vzťahy

Seminár svetové vzťahy ThetaHealing® sa zameriava na špecifické kultúry a presvedčenia,
ktoré vyvolávajú súčasné a minulé problémy s rasami, náboženstvami a ľuďmi.

Rezervácia