Pre firmy

Dajte svojim zamestnancom a vrcholovým manažérom priestor na rast, otvorenie sa vlastnému potenciálu a na zmenu, ktorá je potrebná k tomu, aby mohli vyrásť.

Služby pre firemné prostredie poskytujem v podobe interných tréningov vo viacerých možných formách, a taktiež formou skupinových či individuálnych konzultácií. Nosnou témou tréningov je zmena komunikácie a správania pracovníkov vo firemnom prostredí, a to prostredníctvom  medzinárodne uznávanej psychologickej typológie Enneagram.

Enneagram

je psychologická typológia rozdeľujúca osobnosti do deviatich navzájom prepojených typov. Odzrkadľuje nielen správanie osobnosti, ale aj pohnútky a motívy, ktoré toto správanie iniciujú. Z toho dôvodu je to účinný nástroj na dosiahnutie trvalej zmeny v správaní a v reakciách na rôzne životné situácie. Taktiež poukazuje na fakt, že ľudia sú rôzni. Každý vníma svet inak a s rôznymi typmi osobnosti je potrebné komunikovať a pracovať odlišne.

Tréningy

ponúkam vo forme základného dvojdňového  tréningu, zameraného na Enneagram, zaradenia sa do tejto typológie a jeho komplexné pochopenie. Následne si môžete vyskladať tréning z jednotlivých modulov presne podľa vašej potreby a špecifikácie: napríklad na tému vodcovstvo, hodnoty, vzťahy, správanie, konflikty, spätná väzba, rozhodnutia, práca s emocionálnou inteligenciou a pod….)

Prečo Enneagram

Uvedomujem si stále rastúci dopyt firiem po kvalitných zamestnancoch. Pracovný trh je však obmedzený a takýchto ľudí je málo. Vďaka našim tréningom možno zistíte, že nie je potrebné hľadať ľudí vonku – pretože ich už možno máte.

Obráťte sa na svojich zamestnancov a dajte im priestor na rast, na otvorenie sa vlastnému potenciálu, na zmenu, ktorá je potrebná k tomu, aby mohli vyrásť.

Vedomá komunikácia

ovplyvňuje to, ako sa ľudia voči sebe správajú, čím dochádza k zlepšeniu výsledkov v rámci tímu, vo vzťahoch, ako aj vo firemnom a osobnom výkone.

Kto má prospech z vedomej komunikácie?

Vedomá komunikácia prináša benefity na každom stupni organizácie. Konkrétne:

 

  • manažérom a vedúcim pracovníkom pomôže cielene motivovať zamestnancov a dosiahnuť zvýšenie individuálnych výkonov, budovať silnejšie a efektívnejšie tími
  • vedeniu spoločnosti poslúži ako podpora vodcovstva, hlavne v oblastiach vyjednávania, riešenia konfliktov a zavádzania organizačných zmien
  • zamestnancom pomôže vylepšiť schopnosť komunikovať a riešiť konflikty pozitívnym spôsobom v každej situácii

Čo sa zamestnanci naučia

Vychádzam z toho, že dobré komunikačné schopnosti sú základom pre vzťahy, efektívne vodcovstvo, tímovú spoluprácu a výkon firmy.

V rámci vedomej komunikácie s použitím Enneagramu sa sústredím taktiež na témy ako sú vodcovstvo, hodnoty, vzťahy, správanie, konflikty, spätná väzba, rozhodnutia a prácu s emocionálnou inteligenciou t.j. schopnosť identifikovať, hodnotiť, vnímať a pracovať so svojimi vlastnými emóciami a nenechať sa nimi ovládnuť.

Prečo si vybrať mňa? Pretože:

  • pracujem s potenciálom, ktorý je v každom z nás a pomáham vám odstrániť bloky, ktoré bránia tomu, aby sa naplno prejavil
  • vás naučím spoznať silné a slabé stránky seba a svojich kolegov
  • sa zameriavam na emócie, ktoré každodenne vplývajú na naše správanie a rozhodovanie a učím vás, ako s týmito emóciami pracovať, vďaka čomu sa naučíte rozhodovať rýchlejšie a efektívnejšie
  • vďaka týmto tréningom dokážete vnímať všetko okolo seba odlišnejšie, efektívnejšie a s väčšou ľahkosťou, budete kreatívnejší, úspešnejší, pod menším tlakom a predídete syndrómu vyhorenia

Tam, kde iní končia, vy môžete začať. Prečo?

Pretože vedomá komunikácia predstavuje v našom ponímaní iba pomyselný vrch ľadovca. Je síce silným nástrojom, ktorý pomôže osviežiť atmosféru v spoločnosti a vedie ku skvalitneniu vzťahov, no reálne nerieši problémy spojené s nízkym sebavedomím, zvládaním stresu a napätia na pracovisku alebo rôznymi bariérami, ktoré stoja medzi nami a plným vyjadrením našich schopností a s tým súvisiacim profesionálnym rastom.

Pozvite nás k vám a my

  • vám predstavíme Enneagram a to, ako vám tento systém môže pomôcť dosahovať lepšie výsledky
  • pre vás pripravíme individuálne zameranie tréningov a plán dlhodobého rozvoja

Pre viac informácií nás kontaktujte na treningy@haranta.sk alebo na čísle 0911 333 125.