Rebeka

Firemný tréning bol pre nás skvelou pridanou hodnotou. Skupinovo sme navnímali nové zručnosti a techniky, ktoré nám pomohli zlepšiť naše vzťahy na pracovisku. Teraz sme schopní lepšie spolupracovať a komunikovať s ostatnými členmi tímu. Odporúčame tento tréning každému, kto chce zlepšiť svoje zručnosti a výkonnosť.