ThetaHealing – Choroby a poruchy

Na kurze budeme pracovať na blokoch súvisiacich s rôznymi chorobami a ochoreniami.
Zbavením sa týchto blokov sa nielen chránime pred tými chorobami, ale taktiež
odstraňujeme mnoho limitujúcich presvedčení ktoré nám bránia v posunu vpred.

Rezervácia