ThetaHealing – 7 úrovní existencie

Úrovne existencie sú prameňom filozofie, ktorá stojí za všetkými seminármi a knihami
ThetaHealing®. Spoznaním štruktúry úrovní existencie Vianna ukázala, že v tomto živote je
možné si vytvárať novú realitu a prečo si vo svojom živote vytvárame ťažké situácie.

Rezervácia