ThetaHealing – Dig deeper

Jeden z najdôležitejších seminárov ThetaHealing®, kde sa naučíte techniku dolovania. Ako
efektívnejšie a rýchlejšie dokážete odhaliť u klientov alebo u seba podstatu problému, ktorý
riešite a hravo si s ním poradíte. Na tomto kurze sa naučíte 10 a viac rôznych prístupov v
dolovaní a odstraňovaní hlbokých, kľúčových podvedomých negatívnych programov.

Rezervácia