Očakávania…

Očakávania nám kradnú život, spôsobujú, že neriešime skutočný moment, ktorý žijeme, ale viažeme sa na situáciu, ktorú chceme, aby sa nám stala v budúcnosti a zároveň strácame dni, týždne, mesiace života v očakávaní toho, ako nám bude jedného dňa lepšie, ako sa to časom vyrieši, ako sa to všetko zmení… Čo keby sme namiesto tohto očakávania mohli spraviť zmeny a rozhodnutia práve tu a teraz a nechali minulosť minulosťou a budúcnosť budúcnosťou? Iba žiť danú prítomnosť a žiť život bez toho, aby sa nám strácal medzi prstami očakávaním ilúzie, ktorá nám nikdy neprinesie naplnenie, ktoré v nej hľadáme.

„Miroslav Haranta“