ThetaHealing – Pokročilý seminár DNA 2

Na pokročilom seminári techniky ThetaHealing® dostanete nahrávky od lektorov pre viac
ako 700 nových pocitov a cností, rozšírite si vedomosti zo základného semináru v oblasti
porozumenia siedmich úrovní existencie, ktoré nás obklopujú. Naučíte sa, ako komunikovať
s vyšším ja, liečeniu rastlín a zvierat, ako vyčistiť staré pocity ukrivdenia a ako zrušiť staré
sľuby a záväzky, ktoré vám bránia  pohnúť sa ďalej.

Rezervácia