ThetaHealing Základný seminár – Poprad

Kedy: 29. – 31. máj 2020

Kde: Poprad – miesto bude upresnené

Cena za trojdňový intenzívny workshop: 375€

Vykročte na svoju cestu k svojmu najvyššiemu potenciálu a prebuďte svoje uzdravujúce a intuitívne schopnosti použitím techniky ThetaHealing©
Chcete sa spojiť sami so sebou, so svojím vnútrom a srdcom? Chcete vnímať a pracovať s najvyššou tvorivou energiou a dosiahnuť svoj potenciál?

ThetaHealing® je komplexná meditačná a uzdravujúca technika, ktorá umožňuje hlbokú a zároveň okamžitú zmenu vo vašom osobnom živote, v partnerstve, vzťahoch, v práci, zdraví, atď., vďaka ktorej môžete prežívať plnohodnotný, radosťou naplnený život.
Základný kurz liečenia a práce s metódou Thetahealing© vás naučí techniky vedúce k odomknutiu najvyššieho ľudského potenciálu!

ThetaHealing© pracuje s presvedčeniami uloženými hlboko v našom podvedomí a umožňuje nájsť a odhaliť nepotrebné negatívne programy, presvedčenia a vzorce správania, ktoré následne nahrádza pozitívnymi. Toto umožňuje využívať naplno schopnosti, zručnosti, prirodzené nadanie, ktoré sú v každom z nás a pozitívne napredovať v živote. Jej účinky sú okamžité a je vhodná pre každého.

Metóda umožňuje získať prístup k vlastným intuitívnym schopnostiam a napredovaniu v živote a spolu s vnútornou slobodou vedie k harmónii našej duše, tela a radosti zo života.
Základný kurz sebapoznávania a liečenia metódou ThetaHealing© vás naučí techniky, ktorými budete vedieť pomôcť sebe, svojim deťom, blízkym, … s vyriešením strachov, presvedčení, zdravotných problémov, chorôb a nespracovaných emócii.

Jadrom tohto kurzu je osvojenie a precvičenie si techník, ktoré vám umožnia zmeniť vzorce správania, ktoré vznikli vďaka základným, genetickým či historickým presvedčeniam, ktoré sme si vytvorili sami alebo získali z vonkajšieho prostredia. Tieto presvedčenia a programy nám v reálnom živote bránia v dosahovaní svojho potenciálu a častokrát nás vedú k rozhodnutiam, s ktorými nie sme spokojní, či situáciám v živote, s ktorými si nevieme pomôcť a dookola sa nám opakujú. Účastník kurzu sa naučí identifikovať svoje vlastné presvedčenia, ako aj presvedčenia druhých. To vedie k odhaleniu celých systémov presvedčení, ktoré tradičná psychoterapia odhaľuje už celé roky. Ukážeme si, ako odhaliť a obmedzujúce presvedčenia a nahradiť ich pozitívnymi a podporujúcimi.

Ďalšie témy a cvičenia zahŕňajú:
Zistite, prečo si vytvárame rôzne situácie v našom živote, a čo sa z nich učíme
Naučte sa rozlišovať svoju intuíciu od svojich myšlienok
Úvod do manifestácie vo vašom živote
Ako vznikla metóda Theta
Základná meditačná technika Theta
Spolutvorenie a uzdravenie
Zmena systémov presvedčení
Komunikácia medzi bunkami
Intuitívne telesné skenovanie
Intuitívne schopnosti
Princípy uzdravenia
Skupinové liečenie
Čítanie budúcnosti
Spriaznené duše
Sedem úrovní existencie
Sila spojenia

ThetaHealing Základný seminár je prvý seminár, s ktorým budete certifikovaný ako používateľ metódy ThetaHealing. Tento seminár, pokročilý seminár a Dig Deeper (technika dolovania) sú tri hlavné piliere, ktoré vám dajú nástroje začať pracovať do hĺbky na sebe alebo ako liečiteľ metódy.

Lektor: Kurzom vás prevedie medzinárodný certifikovaný lektor ThetaHealing® a skvelý terapeut Miroslav Haranta. Pracuje s klientmi na ich osobnom rozvoji, liečbe chorôb, strachov, odstraňovaní tráum, bolestí a objavovaní samých seba. Prednáša na univerzitách, školách a konferenciách. Organizuje unikátne workshopy psychologickej typológie osobnosti pre širokú aj odbornú verejnosť – ENNEAGRAM. Zo svojich terapeutických a vlastných životných skúseností napísal knihy Olívia a Patrik. Viac info na: www.haranta.sk.

Cena: 375 eur za trojdňový intenzívny workshop zahŕňa registráciu, lektorné, medzinárodný certifikát, manuál a knihu od Vianny Stibal.

Ďalšie informácie na: nikolakanuk@gmail.com

Pre vašu účasť je potrebné vyplniť prihlasovací formulár na tejto stránke.

Počet miest na kurze je limitovaný. Vaše miesto bude záväzne rezervované po zaslaní mailovej rezervácie a následne po uhradení registračného poplatku. Viac informácií dostane každý záujemca do mailu.

Rezervácia