ThetaHealing Pokročilý seminár

Key: 4.- 6. november 2022

Kde: Bratislava – osobne a Online – Zoom

Cena za trojdňový intenzívny workshop: 420€

Pokračujte na svojej ceste k uzdraveniu a posilnite svoje uzdravujúce a intuitívne schopnosti použitím techniky ThetaHealing® s terapeutom a inštruktorom Miroslavom Harantom.

Na pokročilom seminári techniky ThetaHealing® si rozšírite vedomosti zo základného semináru v oblasti porozumenia siedmich úrovní existencie, ktoré nás obklopujú. Naučíte sa ako vyčistiť staré pocity ukrivdenia a ako zrušiť staré sľuby a záväzky, ktoré vám bránia  pohnúť sa ďalej. Zistíte ako liečiť nenarodené dieťa v maternici a naučíte sa cvičenia na vyliečenie zlomenej Duše. Od lektora dostanete downloady pocitov, vďaka ktorým zažijete liečenie na hlbokej úrovni a osvietenie. Tento kurz je úžasným zážitkom, ktorý vás naplní mnohými novými pozitívnymi pocitmi, napríklad zistíte aké to je vedieť žiť v prítomnosti a ako vníma sebaprijatie siedma úroveň existencie.

Témy, ktoré seminár pokrýva:

Prebudení Majstri

Uvoľnenie prísah a sľubov

Hlboké porozumenie/pochopenie siedmich úrovní existencie

Rovnice úrovní existencie

Sľuby, ktoré treba zrušiť

Programy prislúchajúce jednotlivým úrovniam

Porozumenie iniciáciám/zasväteniam

Liečenie na pokročilej úrovni

Pokročilé programy

Hľadanie hlbokých kľúčových presvedčení

Prehĺbenie práce s presvedčeniami

Ako nájsť základné presvedčenie

Práca so strachom

Prehĺbenie práce s pocitmi

Downloady – vštepenie pocitov

Uvoľnenie zášti/zlosti/odporu, odmietnutia a ľútosti

Cvičenie – Voľne plynúce spomienky

Cvičenie – Dieťa v maternici

Cvičenie – Zlomená Duša

Cvičenie – Stretnutie druhej a siedmej úrovne

Cvičenie – Stretnutie štvrtej a siedmej úrovne

Cvičenie – Čistenie anorganických materiálov

Cvičenie – Rozhovor s Vyšším Ja

Týmto skvelým kurzom vás prevedú v mužsko-ženskej energii lektori Miroslav Haranta a Katarína Sayana Balog.

Miroslav Haranta, Master of ThetaHealing®, Certificate of Science, medzinárodný certifikovaný lektor a terapeut ThetaHealing®. Kurzami ThetaHealing predviedol už viac ako 1000 ľudí, odučil 60 kurzov doma aj v zahraničí. Je expertom na techniku dolovania metódou ThetaHealing. V rámci klientskej praxe má skúsenosti s tisíckami klientov, ktoré ďalej predáva účastníkom na seminároch ThetaHealing. Je zakladateľom najväčšej ThetaHealing® komunity na Slovensku. Ide o skupinu podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí majú záujem osobne, duchovne aj ľudsky rásť. Momentálne je súčasťou WhatsApp skupiny viac ako150 členov, ktorí si navzájom pomáhajú a podporujú sa. Účasťou na seminári sa aj vy môžete stať súčasťou tejto komunity.

Katarína Sayana Balog, medzinárodný certifikovaný lektor a terapeut ThetaHealing®. Práci s touto metódou sa venuje od roku 2018, okrem klientskej praxe sa podieľala na organizovaní desiatok kurzov ThetaHealing®. Svojím klientom a študentom pomáha rozvíjať intuitívne schopnosti a osobné talenty, je špecialistom na techniky dolovania a odhaľovania hlbokých podvedomých programov.

Predpoklady: absolvovaný základný seminár ThetaHealing

Cena seminára (lektorné): 360€
Registrácia: 60€
Cena seminára a registrácie zahŕňa: registráciu, lektorné, medzinárodný certifikát, manuál a knihu od Vianny Stibal, občerstvenie počas seminára, osobnú asistenciu.

V prípade potreby je možné požiadať o štipendium.

Prihlasujte sa na: registracia@haranta.sk alebo cez formulár.

Seminár sa každý deň začína o 9.00 registráciou a končí približne o 16.00.

Rezervácia