ThetaHealing Basic DNA Poland

Date: 5. – 7. february 2021

Online – Zoom

(English version below)
Kurs podstawowy DNA Basic wprowadza techniki ThetaHealing
Sercem tego szkolenia jest praktyka technik medytacji, które pozwalają Ci zmienić wzorce życiowe utrzymywane przez różne przekonania, w tym rdzenne, genetyczne, historyczne i duszy, narzucone przez nas samych lub pochodzące z zewnątrz. W ThetaHealing wierzymy, że dziedziczysz przekonania i emocje po swoich przodkach. Ten poziom nazywamy poziomem genetycznym
Uczestnicy doświadczają otwarcia się na bezwarunkową Miłość Stwórcy. Uczą się też rozpoznawać własne przekonania i ćwiczyć w jaki sposób przyciągają innych uczestników szkolenia. Poznają techniki, które mogą pomóc im stać się terapeutami i pomagać innym. ThetaHealing może szybko ujawnić systemy przekonań, pokazując ciału, jak zastąpić ograniczające Cię przekonania lub uczucia pozytywnymi.
Inne tematy i ćwiczenia obejmują:
Naukę dlaczego tworzymy rzeczy w naszym życiu i czego się z tego uczymy
Naukę wnikliwości, pracując z przewodnikami i aniołami stróżami
Wprowadzenie do manifestowanie w Twoim życiu
Przyszłe odczyty
Równoważenie nastrojów
Bratnie dusze, wędrowcy, implanty
Siedem planów istnienia
Moc łączenia się ze Stwórcą Wszystkiego
Seminarium ThetaHealing Podstawowe DNA jest pierwszym seminarium, które przyzna Ci certyfikat Praktyka ThetaHealing®. Podstawowe DNA i Zaawansowane DNA to dwa główne szkolenia, podczas których uzyskasz podstawowe narzędzia do rozpoczęcia pracy jako terapeuta ThetaHealing.
Szkolenie poprowadzi certyfikowany nauczyciel ThetaHealing® i znany za granicą terapeuta Miroslav Haranta. Miroslav pracuje z klientami nad ich rozwojem osobistym, często zajmuje się uzdrawianiem ich z chorób, wyzwalaniem z traum i bólu oraz pomaga im odkryć siebie. Miroslav wykłada na uniwersytetach, szkołach i konferencjach, organizuje również dla szerokiej publiczności i profesjonalistów szkolenia i warsztaty ENNEAGRAM z psychologicznej typologii osobowości. Wkrótce będzie je prowadzić również w Polsce.
Seminarium obejmuje: książkę i podręcznik ThetaHealing®
Cena 1060zł + rejistracja 317zł
Zarejestruj się wysyłając email na registration.pl@haranta.sk
Wyślemy Ci link do Zooma na Twój adres email.
Czekamy na Ciebie i cieszymy się, że będziesz na tej sesji.
English version :
The Basic DNA introduces the ThetaHealing® techniques.
The heart of this seminar is the practice of techniques that allow you to change life patterns held in place by core, genetic, historic and soul beliefs, either self inflicted or externally imposed. ThetaHealing we believe you inherit beliefs and emotions from your ancestors. This level we call the genetic level
The students experience an opening to the Unconditional Love of the Creator. The student will learn to identify his/her own beliefs as well as to practice pulling them for others in the seminar. This practice can quickly reveal systems of belief, showing the body how to replace limiting beliefs or feelings with positive ones.
Other topics and exercises include:
Learn why we create things in our life and what we learn from it
Learn discernment when working with guides and guardian angels
Introduction to manifestating in your life
Future readings,
balancing your moods
soul mates, waywards and implants
Seven Planes of Existence
The Power of Connecting to the Creator of All the Is
The ThetaHealing® Basic DNA seminar is the first seminar to certify you as a ThetaHealing® Practitioner. The Basic DNA and Advanced DNA are the two main seminars that will give you the main tools to start as a ThetaHealer.
The seminar will be held by an international certified teacher ThetaHealing® and a great therapist Miroslav Haranta. He is working with clients on their personal development, treating illnesses, fear, removing traumas, pain and discovering themselves. He lectures at universities, schools and conferences. He organizes as well a unique workshops of psychological typology of personality for general and professional public – ENNEAGRAM , that he is going to bring soon to Poland as well.
It will be in english translated to polish language.
Seminar Includes: ThetaHealing® Book and ThetaHealing® Manual
Price 1060zł + registration fee 317zł
Register at registration.pl@haranta.sk, we will send you a link for a Zoom meeting to your email.
We are looking forward to seeing you all.

Rezervácia