ThetaHealing®

ThetaHealing® jedna z najrýchlejších, najefektívnejších a bezbolestných terapií, ktorá nám dovoľuje transformovať všetky oblasti nášho života cez zmenu našich limitujúcich blokov, strachov, tráum, presvedčení a zmeniť ich na pre nás podporujúce programy.

Toto liečenie poskytuje mnoho nástrojov a techník, ktoré okamžite menia čokoľvek nás drží pri zemi a nedovoľuje nám pohnúť sa z miesta a žiť život ktorý milujeme.

Príklad oblastí s ktorými nám ThetaHealing® môže pomôcť:

 • Sebavedomie, sebahodnota, sebaprijatie
 • Prilákať svoju spriaznenú dušu
 • Manifestovanie si života, aký chceme
 • Hojnosť a úspech
 • Problémy s váhou
 • Zdravotné problémy (všetky druhy chorôb)
 • Psychické a emočné problémy
 • Ako milovať seba a druhých bezpodmienečnou láskou
 • Ako mať lepšie vzťahy
 • Uvoľnenie pocitov odporu, viny, úzkosti, stresu, zármutku, opustenia, …
 • Strachy, fóbie, závislosti
 • Ako sa pohnúť ďalej z traumy a zneužívania
 • A mnoho ďalších