Svetové vzťahy

ThetaHealing® World Relations – Svetové vzťahy

Kedy: 10. – 14. február 2021

Kde: Online – Zoom

Cena za päťdňový intenzívny workshop: 675€

Seminár svetové vzťahy ThetaHealing® sa zameriava na špecifické kultúry a presvedčenia, ktoré vyvolávajú súčasné a minulé problémy s rasami, náboženstvami a ľuďmi. Keď sa tieto programy a presvedčenia objavia, vyjdú na povrch. Skrytá nenávisť a odpor, ktoré siahajú po storočia, budú prepustené a uvoľnené. Účastníkom to umožní prijať seba, ľudí a kultúry sveta so skutočnou bezpodmienečnou láskou.

Prvý a druhý deň sa zameriavajú na krajiny sveta s prehľadom ich viery a zvykov. Študenti sa zúčastnia praktickej práce s presvedčeniami, aby našli a uvoľnili negatívne pocity a programy iných kultúr a ľudí na celom svete.

Deň tretí je zameraný na štruktúry viery a funkčnosť alternatívneho sveta liečenia.

Štvrtý a piaty deň sa zameriavajú na náboženstvá sveta, ich vieru a ich prijatie s pravou bezpodmienečnou láskou.

V dnešnej dobe sa svet stal oveľa menším miestom. Kultúry sú oveľa lepšie schopné prísť do styku kvôli cestovaniu lietadlom a dobe informácií. Z tohto dôvodu je naliehavo potrebné porozumieť a prijať ďalšie kultúry. Študenti, ktorí sa zúčastnili prvého seminára o svetových vzťahoch, boli prekvapení, koľko negatívnych nevedomých myšlienok, pocitov a emócií vyšlo najavo pri cvičeniach a testovaní presvedčení na základnej, genetickej a historickej úrovni. V mnohých prípadoch išlo o genetické (rodové) presvedčenia spojené so strachom, nenávisťou a hnevom voči iným krajinám a ich ľuďom, ktoré nikdy nevedeli. Kurz svetové vzťahy je mocným nástrojom na odstránenie vnútorných a vonkajších konfliktov v sebe samom a voči iným.

Tento seminár sa vyučuje do 5 po sebe nasledujúcich dní.

Pre absolvovanie tohto semináru je podmienka mať absolvovaný Základný, Pokročilý a Dig Deeper seminár.

Cena semináru je: 600€ + Organizačný poplatok: 75€

Kurzovné zahŕňa: online certifikát, manuál

V prípade potreby je možné požiadať o štipendium.

Vaše miesto bude záväzne rezervované po zaslaní mailovej rezervácie a následne po uhradení registračného poplatku. Viac informácií dostane každý záujemca do mailu.

Pre absolvovanie tohto semináru je podmienka mať absolvovaný Základný, Pokročilý a Dig Deeper seminár.

Seminár sa začína stredu až piatok od 17.00 približne do 22.00 a sobotu a nedeľu od 9.00 do 15.00.

Prihlasujte sa cez formulár alebo na: katka@haranta.sk

Rezervácia