Minulé životy, regres cez kryštály (Crystal Grid)

Toto je vedená terapia, ktorá nás vezme na cestu do minulých životov vedomým a jemným spôsobom.

Rozložením kryštálov vznikne silná sieť, ktorá otvára energetické polia spájajúce s bunkami nášho fyzického a éterického tela. Dovoľuje nám spojiť sa s našou genetickou pamäťou v DNA a s plnou pamäťou našej duše. Taktiež posilňuje naše schopnosti vidieť, počuť a vedieť.

Toto sedenie posilňuje skúsenosti z minulých životov. Budete vedený do meditačného stavu, ale budete si vedomý celej cesty a terapeut bude vytvárať bezpečný priestor, aby ste prešli cestou bez drámy, bolesti alebo utrpenia.

Môže pomôcť s:

  • identifikovaním a vyriešením skúseností z minulých životov, ktoré ovplyvňujú tento váš život
  • zbavením sa drámy, strachov alebo programov, ktoré zažívate teraz, no pochádzajú z minulých životov vašej duše alebo predkov
  • rozšírením vedomia toho kto sme
  • spomenutím si na schopnosti, skúsenosti a znalostí z minulých životov a prijať ich v tomto živote
  • Celkovo vám táto terapia prinesie emocionálne vyriešenie, sebavedomie, akceptáciu a postoj k posunu vpred