Konzultácie

Základom je rozhovor a odporúčam ho vyskúšať, ak chcete v živote osobnostne napredovať, zistiť, čo vás baví, aké máte talenty, silné stránky a kde ich môžete uplatniť.

Tento typ terapie je vhodný, aj keď stojíte na križovatke života a potrebujete sa pohnúť ďalej, chcete vystúpiť z neustále opakujúcich sa problémov a zistiť, čo je ich príčinou. Možno potrebujete nájsť spôsob ako lepšie komunikovať s partnerom, so svojimi deťmi, alebo ako nájsť svoju vnútornú spokojnosť.

Prostredníctvom cielených otázok vás privediem k vlastným uvedomeniam a odpovediam na otázky, ktoré kladiete sebe alebo životu. V konzultácii riešime aj vašu minulosť a odhaľujeme bloky, ktoré vám bránia pohnúť sa ďalej.

V rámci konzultácie využívam aj psychologickú typológiu Enneagram: pomôžem vám zistiť, akým typom ste a čo je základným motívom vášho správania. Na tento motív alebo pohnútku sa následne pozrieme hlbšie a zistíme, aké sú možnosti s tým pracovať. Napríklad, ako sa postupne zbaviť každodennej úzkosti, neustáleho odkladania práce, častých výbuchov hnevu či agresivity, aké presvedčenie alebo vzorec z minulosti sa skrýva za naším vyhorením a pod.

Vďaka tomuto sedeniu sa môžete na svoj život a na svoje miesto v ňom začať pozerať aj trochu inak. Postupne začnete viac vnímať seba, svoje telo a emócie. Pochopíte, že s emóciami sa dá pracovať aj inak ako ich len potláčať alebo od nich unikať.

Mnohé vedecké publikácie na základe skúmania mozgu a jeho reakcií potvrdzujú, že naše rozhodnutia sa nerodia v mysli, (neokortex, najväčšia časť mozgu zodpovedná za myslenie, analyzovanie) ale v limbickom systéme (tzv. hadí mozog, najstaršia časť mozgu, sídlo emócií). Rozhodnutie najprv spravíme emocionálne (hoci si to neuvedomujeme) a naše rácio to myslením iba zdôvodňuje. Je to preto, lebo limbická časť mozgu je prostredníctvom limbického systému prepojená s celým telom  a naše telo je schopné vnímať mnohonásobne viac informácií za sekundu ako naša myseľ.